Testimonials

Hvad siger tidligere kunder

Vi valgte i forbindelse med vor forestående DDKM-akkreditering at benytte CompleteCompliance som ekstern rådgiver og konsulent, hvilket viste sig at være særdeles udbytterigt.

CompleteCompliance var repræsenteret ved Karina Holmark Uddin, som både underviste og trænede os, anviste konkrete forslag og endda hjalp os med at designe en rationel dokumentstruktur, som både virker til daglig i praksis, og som samtidigt er langtidsholdbar.

Vi følte os godt forberedt og helt trygge forud for akkrediteringen (som også forløb fint), og en del af dette var helt sikkert takket være det grundige arbejde, som lå forud, og som CompleteCompliance havde hjulpet os med.
Ditte Rørne
Speciallæge i gynækologi
Jeg har fået Karina Holmark Uddin anbefalet fra anden side, og jeg kan kun sende den største anbefaling videre.

Karina har hjulpet med, at vi har fået udarbejdet og implementeret vores GDPR-politik. Karina formår at gøre de lidt “tekst-kedelige” opgaver mere interessante og har været med til at give et overblik for fremtiden. Karina har hjulpet med udarbejdelse og implementering af klinikkens akkreditering i 2020. Dette har gjort arbejdet overskueligt, og vi kom sikkert igennem opgaven.

Den rådgivning og vejledning, som vi har fået fra Karina, har været meget seriøs, professionel og kompetent.
Brian Frøstrup Fisker, Klinikejer & Fysioterapeut
Fysioterapi Nordvest
Vi fik anbefalet Karina Holmark Uddin til at hjælpe os med at udarbejde og implementere vores nye GDPR-politik, og vi blev bestemt ikke skuffede! Selve opgaven, at udarbejde og implementere nye processer og systemer i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, virkede noget uoverkommelig inden vi som virksomhed fik taget hul på den. Men med Karina ved roret blev opgaven hurtigt afmystificeret og gennemgået skridt for skridt, således at forløbet foregik fuldstændig smertefrit. CompleteCompliance leverer en yderst professionel service, og slutproduktet bliver serveret i en overskuelig og komplet pakke.
Kristine Sandbjerg
Ejendomsselskabet Vordingborgvej 68 ApS
Karina har undervist alle organisationens medarbejdere i GDPR. Undervisningen har været meget pædagogisk tilrettelagt. Det noget tørre stof er blev levendegjort i kraft af Karinas store erfaring med persondatabeskyttelse i praksis. Teori er på den måde blevet omsat til praksis, så vi kan anvende det i vores egen hverdag.

Vi kan klart anbefale Karina som underviser i reglerne om persondatabeskyttelse.
Mette Birk, Økonomichef
Danske Fysioterapeuter
A/B Bergthora søgte efter hjælp til GDPR arbejdet, vi ønskede en lille virksomhed med personlig og professionel behandling. Efter lidt søgen på nettet, faldt valget på Karina fra CompleteCompliance. Hjemmesiden fremstår professionel og selvom fokus var på sundhedssektoren, virkede det som det godt match til vores behov som andelsboligforening.

Vi blev ikke skuffet. Karina er en yderst behagelig person, der er velforberedt og kan forklare juridiske termer i almindeligt sprog, der kan forstås af vores bestyrelsesmedlemmer, varmemester og gårdmand.

Vi har følt os trygge i hele forløbet og er alle blevet klogere på GDPR reglerne, på en overskuelig og behagelig måde. Det udarbejdede GDPR materiale, er ligeledes overskueligt, forståeligt og anvendeligt.

For andre, der står i vores situation, kan vi klart og varmt anbefale Karina og CompleteCompliance.
Rasmus Strange Petersen
Andelsboligforeningen Bergthora
Inden samarbejdet troede vi, at vi havde styr på persondataforordningen, da vi har været igennem akkreditering, men efter gennemgang med sundhedsjurist Karina fra Complete Compliance, kom vi dybere og mere detaljeret ind i klinikkens håndtering af persondata. Vi har nu gennem struktureret kortlægning fået tydelig dokumentation i henhold til EU’s persondataforordning.

Vi har oplevet rådgivningen fra Karina som meget seriøs, professionel og kompetent og giver vores bedste anbefalinger til andre, som har brug for hjælp til kortlægning og dokumentation af deres sundhedsfaglige datahåndtering.
Speciallæge i kirurgi Peter Bo Jørgesen
Kirurgisk Klinik
Karina fra CompleteCompliance har ydet en super professionel og kompetent hjælp til udarbejdelse og implementering af vores GDPR-politik. Vi har været i trygge hænder fra start til slut og hun har med god humor fået GDPR helt ned på jorden. Det har virkelig været en fornøjelse, og vi kan klart anbefale Karina.
Charlotte Finding
Møller/Rothe
Karina fra CompleteCompliance har hjulpet os med at udarbejde og implementere de nye lovkrav vedr. GDPR. Vi har været yderst tilfredse med vores samarbejde hele vejen igennem og virkelig følt os i trygge, professionelle og kompetente rammer. Karina har virkelig formået at guide os igennem processen på en meget ukompliceret, behagelig og let tilgængelige måde.
Camilla Søderberg
Maternity Foundation
Bryd Tavsheden har vi været meget glade for samarbejdet med Karina. Karina har en konkret og praktisk tilgang til arbejdet med GDPR, hvilket har betydet, at opgaven ikke er blevet større end nødvendigt. Som velgørende forening, der lever af fondsmidler, er det af stor værdi at mest muligt bruges til at gøre en forskel for unge udsat for vold.

Vi har været trygge ved samarbejdet med Karina. Hun er professionel og forstår at forklare det komplekse lovstof og sætte det i relation til det vi arbejder med. Både den nødvendige dokumentation og et vedkommende minikursus for medarbejderne har Karina leveret topprofessionelt.
Isabella Wedendahl, generalsekretær
Bryd Tavsheden
Vi valgte i forbindelse med vor forestående DDKM-akkreditering at benytte CompleteCompliance som ekstern rådgiver og konsulent, hvilket viste sig at være særdeles udbytterigt.

CompleteCompliance var repræsenteret ved Karina Holmark Uddin, som både underviste og trænede os, anviste konkrete forslag og endda hjalp os med at designe en rationel dokumentstruktur, som både virker til daglig i praksis, og som samtidigt er langtidsholdbar.

Vi følte os godt forberedt og helt trygge forud for akkrediteringen (som også forløb fint), og en del af dette var helt sikkert takket være det grundige arbejde, som lå forud, og som CompleteCompliance havde hjulpet os med.
Mads Skovgaard Eriksen, Indehaver / Elektriker
Jydekompagniet
Som nystartet virksomhed har mødet med Karina Uddin/CompleteCompliance været et sandt lykketræf. Udformning af privatlivs- og cookie-politik, kunde- og delegationsaftaler samt gennemgang af databehandleraftaler er alt sammen meget professionelt blevet leveret. Udover at man som lægmand har fornemmelsen af at være i meget trygge hænder, når Karina ved afleveringen af opgaver forklarer indholdet, er man også til enhver tid sikker på, hvad den leverance, som man venter på, indeholder, samt hvornår den leveres. Professionelt fra A-Z.
Mette Thorn, Indehaver
STABIL.solutions
Bestyrelsen i A/B LEIF, har været super tilfredse med en struktureret og konstruktiv gennemgang af persondataforordningen.

Vi kan på det varmeste anbefale Karina som værende dygtig og behagelig at samarbejde med.

********** Stjerner herfra.
Hanne
Andelsboligforeningen Leif
“Fleksibel i forhold til aftaler og rigtig god til det de laver.”
Oliver Hammershøi, ejer
OTH Byg
Efter et veloverstået forløb har jeg bedt speciallæge Peter Bo Jørgensen, der har egen Kirurgisk Klinik i Taastrup om at evaluere processen.

”Hvad var dit udgangspunkt i forhold til GDPR arbejdet?”

”Kirurgisk Klinik blev akkrediteret for nogle år tilbage, og forud for det lå der et stort arbejde, som vi fik godt styr på. Jeg er ikke bange for den administrative del af det at have klinik, og synes jeg har både interesse for og forstand på administrative og lovgivningsmæssige krav. Og jeg mente egentlig også, at vi nemt kunne få styr på kravene i GDPR.”

”Hvorfor valgte du så alligevel at få hjælp?”

” Vi kom jo i kontakt med hinanden via vores fælles netværk og qua din baggrund som leder af direktionssekretariatet og chefsundhedsjurist på Herlev og Gentofte Hospital, faldt vores samtale naturligt på sundhedsjura og persondataforordning i en klinisk kontekst. Jeg kunne hurtigt se, at det var mere komplekst, end jeg først troede, og at jeg kunne bruge min tid bedre på mine patienter. Fx er kravene til databeskyttelse og IT-sikkerhed langt mere detaljerede, når det gælder GDPR end i akkrediteringen.”

”Hvad har du fået ud af arbejdet, og hvor lang tid har du selv brugt på det?”

”Kirurgisk Klinik lever nu op til alle krav i databeskyttelsesloven og persondataforordningen og kan til enhver tid dokumentere dette overfor Datatilsynet. Helt konkret har jeg fået lavet databehandleraftaler med leverandørerne af både mit journalsystem og lønsystem samt alle de andre nødvendige dokumenter. I forbindelse med kortlægningen har jeg fået et godt overblik over, hvor jeg behandler data, og hvilken sikkerhed og lovhjemmel, der er i de forskellige dele af processen. Det er jo den højeste grad af følsomme data, som vi læger behandler og dermed også et øget ansvar for os.

Jeg har fået alle relevante retningslinjer og fortegnelser på mail, i en printet version i en fin mappe og på et USB-stick, så jeg selv kan revidere retningslinjerne fremover.

Vi har holdt 3 møder og derudover har jeg vel selv brugt ca. 8-10 timer på arbejdet inkl. møderne”.

”Hvorfor valgte du CompleteCompliance?”

”Vi to kender som nævnt hinanden fra vores netværk, men det er ikke den egentlige årsag. Din mangeårige erfaring med sundhedsret og persondataret fra sundhedsvæsenet, og de 3 akkrediteringer, som du har været igennem på hospitalerne, giver dig en god og afgørende forståelse for, hvordan man arbejder i klinikken, og hvad der gælder af regler, hvilket gør dialogen nemmere og mindre konsulentagtig. Desuden viste det sig hurtigt, at der er mange snitflader til sundhedsjuraen, som vi jo kunne afklare med det samme, og du kunne give mig flere gode råd til nogle af de andre ideer og spørgsmål, som jeg har gjort mig om klinikken.

Og sidst men ikke mindst, så har det været et effektivt og ordentligt forløb til en fornuftig pris. Havde jeg kendt til CompleteCompliance, da klinikken skulle akkrediteres, havde jeg helt sikkert også hentet hjælp til det. ”

Fra CompleteCompliance kvitterer vi med et stort tak til Peter for de pæne ord og et godt samarbejde.
Peter Bo Jørgensen
Interview med speciallæge i kirurgi
Professionel og pålidelig fra start til slut, ukompliceret samarbejde, kan klart anbefales.
Kim Ths. Sonne, Bestyrelsesformand
Sirius Energy Corp.