Sundhedsfaglige klager eller tilsyn med sundhedspersoner

En afgørelse i en klage- eller tilsynssag kan have store konsekvenser for dig personligt og for dit professionelle virke. Samtidig er det heldigvis ikke mange sundhedspersoner, der oplever at blive involveret i en klagesag i løbet af deres karriere, og det kan derfor være svært at vide, hvordan du bedst forholder dig til sagen, og hvordan du bedst udarbejder svaret. Jeg har endnu ikke mødt en sundhedsperson, der ikke hver dag går på arbejde for at hjælpe patienterne, og der er derfor mange følelser, tanker og bekymringer forbundet med at være involveret i en klagesag, som kan strække sig over måneder eller desværre også en gang imellem år.

Jeg mener, at det er vigtigt, at der også er fokus på sundhedspersonalets retssikkerhed, og at man som sundhedsperson kan få al den hjælp man har brug for og føler sig tryg ved at have.

Er du som sundhedsperson blevet involveret i en klage- eller tilsynssag, kan jeg hjælpe dig med at svare Styrelsen for Patientklager eller Styrelsen for Patientsikkerhed eller evt. regionen, hvis klagen er modtaget derfra.

Er du blevet bedt om at fremsende en redegørelse af Styrelsen for Patientklager eller har modtaget en bekymringsskrivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er det vigtigt, at du på en god og sammenhængende vis får redegjort for dit syn på klagen inden for den angivne frist.

Fremgangsmåde

Ønsker du hjælp til besvarelsen, ringer du til mig på telefon 22341097, og så tager vi en uforpligtende og indledende snak. Hvis du herefter beslutter dig for min hjælp, sender du materialet fra styrelsen til mig, som jeg gennemlæser grundigt. Herefter tager vi en samtale på telefonen, hvor du forklarer mig, hvordan du har oplevet forløbet og hvad du ellers har gjort dig af overvejelser. Efter samtalen sender du mig evt. en supplerende mail med dine argumenter og beskrivelser i stikordsform, og jeg undersøger den sundhedsjuridiske lovgivning, der knytter sig til området.

Herefter udarbejder jeg et fuldstændigt udkast til det skriftlige svar, som du kommer med bemærkninger til og godkender, hvorefter du selv fremsender det til den relevante styrelse.

Når du hører fra styrelsen igen, taler/skriver vi sammen igen, og jeg forklarer – eller oversætter om man vil – svaret fra styrelsen. Afhængigt af svaret laver vi efter samme princip som ovenfor, en ny supplerende redegørelse, indtil sagen er afsluttet.

Når du fremsender selve klagesagen/bekymringsskrivelsen til mig, er det vigtigt at den enten sendes på sikker mail eller at alle personhenførbare oplysninger om patienten og andre involverede er anonymiserede (streget over).

Sundhedsjuridisk rådgivning

CompleteCompliance tilbyder rådgivning af sundhedspersonale og private indenfor alle sundhedsjuridiske områder. CompleteCompliance kan også hjælpe med:

 • Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Ansvarsforhold
 • Aktindsigt
 • Journalføring
 • Hjælp til patienter og pårørende til at klage over behandlingen
 • Fremtidsfuldmagter
 • Frit og udvidet frit sygehusvalg
 • Telemedicin
 • Behandlingstestamente
 • Maksimale ventetider for kræft og visse hjertesygdomme
 • Tvang i somatikken

Særligt om risikobaseret tilsyn
Er du eller din klinik udtaget til risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er du velkommen til at kontakte CompleteCompliance til en samtale om, hvad det indebærer, og hvordan du skal forberede dig.

Medie- og kontraktsret
Der laves stadig flere TV-programmer om sundhed, sygdomme, patienter, hospitaler osv. og med sundhedspersonale, patienter og pårørende som medvirkende. CompleteCompliance har stor erfaring med håndtering af det juridiske samarbejde mellem tv-produktion, ledelse og medvirkende, og jeg kan sørge for at udarbejde de behørige aftaler og kontrakter samt bistå med en forventningsafstemning parterne imellem. Det er afgørende at have overblik over disse forhold, så der ikke senere opstår overraskelser, der kan føre til uenighed.

Bisidder
Jeg kan være bisidder i forbindelse med dialogbaserede samtaler eller andre samtaler i sundhedsvæsenet.

Lad os tage en uforpligtende snak

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende samtale enten ved et møde, et virtuelt møde eller på telefon, hvor vi sammen får et overblik over jeres virksomheds status i forhold til forordningen. Her kan vi drøfte, hvad I har af tid, ressourcer, kompetencer og økonomi afsat til opgaven. Sammen finder vi den model, der passer bedst til jer og som tager højde for lige netop jeres type af virksomhed og den kommunikation, som I har med jeres kunder og medarbejdere.