Sundhedsjuridisk rådgivning

CompleteCompliance tilbyder rådgivning af sundhedspersonale og private indenfor alle sundhedsjuridiske områder, herunder blandt andet:

 • Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Assistance til udfærdigelse af redegørelser, hvis du som sundhedsperson er involveret i en klage og/eller erstatningssag
 • Ansvarsforhold
 • Aktindsigt
 • Journalføring
 • Hjælp til patienter og pårørende til at klage over behandlingen
 • Fremtidsfuldmagter
 • Frit og udvidet frit sygehusvalg
 • Telemedicin
 • Behandlingstestamente
 • Maksimale ventetider for kræft og visse hjertesygdomme
 • Tvang i somatikken

Særligt om risikobaseret tilsyn
Er du eller din klinik udtaget til risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er du velkommen til at kontakte CompleteCompliance til en samtale om, hvad det indebærer, og hvordan du skal forberede dig.

Medie- og kontraktsret
Der laves stadig flere TV-programmer om sundhed, sygdomme, patienter, hospitaler osv. og med sundhedspersonale, patienter og pårørende som medvirkende. CompleteCompliance har stor erfaring med håndtering af det juridiske samarbejde mellem tv-produktion, ledelse og medvirkende, og jeg kan sørge for at udarbejde de behørige aftaler og kontrakter samt bistå med en forventningsafstemning parterne imellem. Det er afgørende at have overblik over disse forhold, så der ikke senere opstår overraskelser, der kan føre til uenighed.

Bisidder
Jeg kan være bisidder i forbindelse med dialogbaserede samtaler eller andre samtaler i sundhedsvæsenet.

Lad os tage en uforpligtende snak

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende samtale enten ved et møde, et virtuelt møde eller på telefon, hvor vi sammen får et overblik over jeres virksomheds status i forhold til forordningen. Her kan vi drøfte, hvad I har af tid, ressourcer, kompetencer og økonomi afsat til opgaven. Sammen finder vi den model, der passer bedst til jer og som tager højde for lige netop jeres type af virksomhed og den kommunikation, som I har med jeres kunder og medarbejdere.