Personalejura

Hvis din virksomhed har brug for at få udarbejdet nye ansættelseskontrakter og få dem sammenskrevet med jeres interne retningslinjer eller få et overblik over personalerettede dokumenter som f.eks. personalehåndbog eller interne retningslinjer, kan CompleteCompliance hjælpe. 

Med mange års ledererfaring kan jeg hjælpe din virksomhed, hvis der er udfordringer med personale og det bliver nødvendigt f.eks. at igangsætte ansættelsesretlige sanktioner. Det kan f.eks. være i form af indkaldelse til tjenstlig samtale, tildeling af advarsler eller hvis I er der, hvor der skal indledes en afskedigelsessag. Skal processen køre ordentligt, er det vigtigt, at reglerne bliver fulgt – både af hensyn til medarbejderen og virksomheden – og det vil derfor være en god idé at sikre jer kompetent personalejuridisk rådgivning inden; ikke mindst fordi man som arbejdsgiver ofte er meget involveret i problemstillingen og derfor kan have vanskeligt ved at vurdere forløbet objektivt.

Hos CompleteCompliance er ordentlighed en afgørende værdi og en forudsætning i løsningen af alle opgaver. 

Lad os tage en uforpligtende snak

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende samtale enten ved et møde, et virtuelt møde eller på telefon, hvor vi sammen får et overblik over jeres virksomheds status i forhold til forordningen. Her kan vi drøfte, hvad I har af tid, ressourcer, kompetencer og økonomi afsat til opgaven. Sammen finder vi den model, der passer bedst til jer og som tager højde for lige netop jeres type af virksomhed og den kommunikation, som I har med jeres kunder og medarbejdere.