Karina Holmark Uddin
Direktør, cand.jur.

Om CompleteCompliance

Bag CompleteCompliance  står jeg, Karina Holmark Uddin. Jeg er jurist fra Københavns Universitet og har en mangeårig karriere bag mig i sundhedsvæsenet, hvor jeg har beskæftiget mig med primært sundhedsret og persondataret. 

Jeg har stor erfaring med rådgivning og undervisning på direktionsniveau samt til ledere og medarbejdere, og jeg er vant til at løse komplicerede opgaver med mange modsatrettede hensyn. Jeg har mange års erfaring inden for mit felt, og jeg stiftede CompleteCompliance i marts 2018.

I min rådgivning lægger jeg stor vægt på at være en lyttende og troværdig samarbejdspartner, der hurtigt kortlægger mine kunders behov og leverer en ydelse, der matcher.  Jeg bestræber mig altid på at levere mere end forventet – men vel at mærke ikke i form af overimplementering eller unødige papirer eller procedurer.

I mit daglige arbejde vægter jeg følgende tre værdier: Kvalitet, Ordentlighed og Rettidighed. Jeg implementerer disse efter en målsætning om lethed, enkelhed og med en kort, men fokuseret, afstand fra tanke til handling og hen mod en løsning, der afspejler kundens virksomhed – og som vigtigst af alt fungerer i dagligdagen for virksomhedens kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 Jeg samarbejder med Torben Heikel Vinther fra Webfronten omkring GDPR-sikre hjemmesider og cookiesamtykker – se mere på www.webfronten.dk.

For yderligere information henviser jeg til Linkedin/Karina Holmark Uddin.