Akkreditering af sundhedsklinikker

Til dig, som er ejer af en sundhedsklinik, der skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel, er der hjælp at hente.

IKAS driver og udvikler Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og er i gang med at akkreditere samtlige sundhedsaktører i sundhedsvæsenet. En akkreditering gælder i 3 år, hvorefter klinikken skal re-akkrediteres.

Følgende sundhedsklinikker/-aktører er lige nu i gang med akkreditering:

 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Fodterapeuter
 • Privatpraktiserende speciallæger (re-akkreditering)
 • Apoteker (re-akkreditering)

CompleteCompliance kan give jer overblikket i forløbet frem mod survey og hjælpe med det store arbejde, der skal gøres og tilbyder flere mulige løsninger, der kan tilpasses, så de matcher lige præcis jeres behov og ønsker.

I Den Fulde Pakke starter vi med sammen at gennemgå de standarder, som er gældende på det pågældende fagområde. Så får vi et overblik over, hvor I lever op til standarderne, men måske mangler at få nedskrevet alt det rigtige, I gør. Vi får således et billede af, hvor I i dag har en praksis, der skal ændres, for at I kan blive akkrediteret.

Vi lægger dernæst sammen en plan for forløbet, som typisk vil gå ud på, at jeg – efter drøftelser med jer – udarbejder alle retningslinjer og bilag, der er nødvendige, eller som I ønsker. Herefter gennemgår vi retningslinjerne sammen og laver de nødvendige ændringer, og I får vejledning til at implementere retningslinjerne i klinikken. I får ligeledes gode råd til afvikling af journalaudits og brugertilfredshedsundersøgelser, hvis det er en del af standarderne.

Har I en klinik med flere ansatte eller indlejere, kommer jeg ud på klinikken og underviser alle, når vi starter op på akkrediteringsprocessen og igen ca. 14 dage inden surveyet.

Jeg kan også deltage i opstartsmødet med IKAS og være tilstede under selve surveyet samt uploade alle dokumenter i IKAS´ database senest 7 dage inden surveyet, hvis I ønsker dette.

Hvis I ikke allerede har gjort jeres klinik klar til at overholde de nye persondataregler (GDPR), er det oplagt at gøre dette, inden akkrediteringsarbejdet starter. Da en del af arbejdet både i forbindelse med persondatareglerne og akkrediteringen er at lære klinikken og de arbejdsgange I har at kende, spares der både tid og penge, hvis begge opgaver løses samtidig. 

Andre muligheder

Hvis I selv ønsker at udarbejde retningslinjer og implementere disse i klinikken, men I og jeres ansatte/indlejere mangler undervisning og sparring om processen, kan CompleteCompliance også hjælpe med dette.

Efter en snak med klinikejeren og/eller den kvalitetsansvarlige, kommer jeg ud i klinikken og klæder jer og jeres ansatte/indlejere på til at gå i gang med processen. Af emner på de ca. 2 timers undervisning vil være:

 • Hvad er akkreditering?
 • Hvad skal I forvente af tidsforbrug på processen?
 • Hvordan involveres de ansatte/indlejere?
 • Hvilket niveau kræves der for at blive akkrediteret?
 • Hvilke forberedelser skal I igennem for at opnå et godt forløb?
 • Hvad sker der før, under og efter et survey?

Hvis I ønsker det, kommer jeg igen ca. 14 dage inden surveyet, hvor vi sammen får overblik over jeres procedurer og retningslinjer og lige frisker op, hvad der sker på selve surveydagen, så alle føler sig godt klædt på.

Jeg har særdeles gode erfaringer med inddragelse af klinikkens personale i form af undervisning ved opstart og nogle uger inden surveyet.

Har I derimod styr på processen og ved, hvad der skal ske, er det måske skrivearbejdet i form af udarbejdelse af retningslinjer og bilag, som I mangler hjælp til. Hos CompleteCompliance kan I købe de retningslinjer og bilag, der er nødvendige og relevante for at blive akkreditererede, og jeg sikrer naturligvis, at retningslinjerne lever op til IKAS’ standarder.

Det er herefter blot op til jer at rette dem til, så de afspejler forholdene i jeres klinik – og så selvfølgelig at implementere dem.

Få en uforpligtende snak

Ring ganske uforpligtende på telefon 22341097 og lad os tage en snak om, hvilket behov for hjælp I måtte have. Måske skal vi sammensætte noget helt særligt til jer.

Du kan læse mere om akkreditering på IKAS’ hjemmeside: https://www.ikas.dk/den-danske-kvalitetsmodel/